Sayfalar

7 Ağustos 2013 Çarşamba

MÜ’MİNİN DİKKAT EDECEĞİ BAZI DAVRANIŞLAR

MÜ’MİNİN DİKKAT EDECEĞİ
BAZI DAVRANIŞLAR


“Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına
gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş
işlerdendir.” (Lokman, 31/17)
Bu ayet-i kerime Hz. Lokman (a.s)’ın oğluna yaptığı nasihatten bir bölümünü
dile getirmektedir. Allah’ın kelamında yer alan bu nasihatler özelde her ne kadar bir
peygamberin oğluna nasihati ise de genelde bütün insanlara yapılan bir nasihattir.
Hayati bir öneme sahip olan bu nasihat cümlelerinin her biri insan için vazgeçilmez
davranışlardır. Çünkü ayette namazın kılınması emredilmekte, iyi olanı emredip
kötü olandan sakındırılmakta, insanın karşılaştığı sıkıntılar karsısında sabretmesi
gerektiği vurgulanmaktadır. Bu üç önemli uygulamada şöyle bir genel kulluk bilinci
yer almaktadır. Namazın kılınmasıyla insan Allah a karşı kulluk vazifesini yerine
getirmektedir. Kur’an-ı Kerim’de pek çok ayette namazın kılınması emredilmekte,
namazın kılınmaması ise yasaklar arasında yer almaktadır. Dinin direği, müminin
miracı olan namaz manen en yüce mertebeye ulaşma aracıdır. Bu özelliği hasebiyledir
ki Hz. İbrahim yaptığı duasında; “Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle.
Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle.” buyurmuş namazın
ne denli önemli olduğuna işaret etmiştir.
Yine Tâ-hâ suresinin 137. ayetinde de “Ailene namazı emret ve kendin de ona devam
et. Senden rızık istemiyoruz. Sana da biz rızık veriyoruz. Güzel sonuç Allah’a karşı
gelmekten sakınanlarındır.” buyrulmaktadır. Bu ve pek çok ayette namazdan çokça
bahsedilmesi bunun kullukta ne kadar önemli bir ibadet olduğunu göstermektedir.
İşte ayette de kulluğun zirvesi olarak bilinen namazın kılınmasıyla Allah’a karşı olan
önemli bir görevin yerine getirilmesi anlatılmaktadır. Ayette ayrıca iyiliği anlatıp,
kötü olanı yasaklamaktan bahsedilmektedir. Her insan fıtratı gereği iyiyi bulmaya,
iyi ve güzel şeylerle yaşamaya ihtiyaç duymaktadır. Kötü, çirkin ve yanlış olan şeylerden
de hoşlanmamaktadır. İyi ve güzel olan söz ve davranışlar ferde ve topluma
huzur verir. Adalet ve hakkaniyeti tesis eder. Bu özelliği sebebiyle iyiyi emretmek
beşerin ve mahlûkatın mutlak hayrınadır. Kötü şeyler ise ferdin ve toplumun huzurunu
bozan, rahatsız eden, zarar veren davranışlar olduğu için hiç kimse tarafından
beğenilmez. Ancak bilinçsizlik nedeniyle insanların bir kısmı iyi ve güzel olan
şeylerden mahrum olmaktadırlar. İyi ve doğru olanın bilgi sahibi kişiler tarafından
anlatılması, kötü olanın da yine bilenler tarafından anlatılarak ferdin ve toplumun
huzurunun tesis edilmesi gerekmektedir.
Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de pek çok ayet-i kerime yer almakla birlikte konu
ile ilgili olarak Âl-i İmran suresinin 104. ayetinde, “Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden
ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır...”
buyrularak kurtuluş reçetesinin insanların bilinçlendirilmesi olduğu dile getirilmektedir.
Dinimizin, üzerinde durduğu en önemli hususlardan birisi ilim elde etmek,
bilgi sahibi olmaktır. Bu, her müslümanın dikkate alacağı önemli sorumluluklardan
birisidir. Bilgisiz olanların her türlü hatayı yapabilecekleri dikkate alınarak cahillerden
uzak durmak yüce Allah tarafından emredilmiştir. A’râf suresinin 199. ayetinde
“Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir.” buyrulmaktadır.
Ayetin bir bölümünde ise “Başına gelene sabret” buyrularak, insanın başına gelen
maddi ve manevi sıkıntıları, belaları birer imtihan bilip metanetle karşılaması emredilmektedir.
İnsan sabır gücünü olaylara karşı kullanabilmelidir. Zaten sabır insanın
karşılaştığı olumsuzluklar karşısında dik durabilmesi, kadere razı olması, olaylara
metanetle bakmasıdır. Bu durumda olanlara yüce Allah’ın vereceği mükâfatların
büyük olacağı Kur’an-ı Kerim’de pek çok yerde hatırlatılmaktadır. Ayetin sonunda
ise “İşte bunlar kararlılık gerektiren işlerdendir.” buyrulmuştur ki bu müspet davranışlar,
insanın dinî yönden olgunluğunu gösteren örnek uygulamalar olarak ifade
edilmiştir.

2 yorum:

Terzi Esma dedi ki...

hayırlı mutlu huzurlu bayramlar..
sevgilerle..

rana sultan dedi ki...

Size de mutlu huzurlu hayırlı bayramlar