Sayfalar

29 Nisan 2013 Pazartesi

GÖKLERDE VE YERDEKİ HER ŞEY ALLAH’I TESBİH EDER(Hadid, 57/1)GÖKLERDE VE YERDEKİ HER ŞEY ALLAH’I
TESBİH EDER

“Göklerde ve yerdeki her şey Allah’ı tesbih etmektedir. O mutlak güç
sahibi, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Hadid, 57/1)
Varlık âleminde bulunan her şey, yüce Yaratıcıyı kendi lisanı ile tesbih ediyor,
hepsi O’na övgü ve senada bulunuyor. Zira bütün mülk ve saltanat Allah’ındır ve
hamd O’na mahsustur. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Kur’an’ın, “Göklerde ve
yerde kim varsa, ister istemez kendileri de gölgeleri de sabah akşam Allah’a secde ederler
(boyun eğerler)” (Ra’d, 13/15) ifadesi, son derece önemli bir incelik taşımaktadır. Saygı
için alnı yere koymak demek olan secde, itaatin, boyun eğmenin ve teslimiyetin son
sınırıdır. Yüce Allah’a secde ve tesbihte bulunmak, Allah’ın hükmünün, her zaman
ve her yerde geçerli olduğunu; hiçbir şeyin, O’nun buyruğu dışına çıkamayacağının
bilinmesi demektir. Kur’an’da, “Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah’ı tesbih
ederler. Ancak, siz onların tesbihini anlamazsınız.” (İsrâ, 17/44) buyrulmaktadır. Güneş,
ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve tüm varlıklar, her an Allah’a secde etmekte
ve O’nun buyruğuna boyun eğmektedirler.
Göklerdeki ve yerdeki tüm varlıkların O’nu tesbih etmesi, yüce Allah’ın üstün
iradesinin ve mutlak gücünün doğal bir sonucudur. Her şey yüce Allah’ın bilgisinin
kapsamı içindedir. Dolayısıyla Allah yapılanlardan haberdardır ve kullarının bütün
hareketlerini bilir. İnsanlar, iradelerini kullanmak suretiyle Allah’ı her türlü kusur
ve eksiklikten tenzih etmeli, O’na noksan sıfatları isnat etmekten kaçınmalıdırlar.
Allah öyle bir Melik ki, gökleri, yerleri, bütün kâinatı yaratıp düzenleyendir. Selim
akıl sahipleri için yüce Allah, “Onlar ayakta iken, otururken ve yanları üzerine yatarken
Allah’ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz bunu boş yere
yaratmadın, seni eksikliklerden uzak tutarız derler.” (Âl-i İmran, 3/191) buyurmaktadır.
Beden ve ruhu arındırmanın yolu, Allah’ı bilmek ve O’nu yüceltmektir. Demek ki
yerde ve göktekilerin hepsi kendi lisanlarıyla her an Allah’ı tesbih etmektedirler.
Varlıkların bu tesbihini insanların bilip anlaması mümkün müdür? İnsanın dışında
diğer varlıkların Allah’ı tesbihi, insanlarınki gibi sesle ve harflerle olan bir
tesbih değildir. Bunların Allah’ı tenzih ve tesbih etmesi, varlıklarının gereği olan
işlevlerinin gerçekleşmesi olarak da düşünülebilir. Varlık âleminde her şey bir döngü
hareketi ile Allah’ı tesbih etmektedir. Tüm yaratılanlar, bu âleme gelirken Allah’ı
bilip O’nu tesbih ettiler. Onların yaratılmaları da Allah’ın varlığına ve yüceliğine bir
şehadettir. Bu varlıklar yaratılıştan gelen özelliklerle, kendilerine yüklenen görevleri
hakkıyla yerine getirmektedirler. Varlık âleminde, insan ve cinler dışında Allah’a
isyan eden, Allah’ın emirlerinden dışarı çıkan, kendi başına buyruk başka bir varlık
yoktur. Göklerde ve yerde bulunanlar, isteyerek ya da istemeyerek Allah’a secde
etmektedirler. Secde etmek Allah’ı tesbih etmenin önemli bir biçimidir. Secde eden
insan, ubudiyetin en uç noktasına ulaşmakta, büyük bir makam karşısında yüzünü
yerlere sürmekle, insan benliğini gurur ve kibirden arındırmanın en ileri boyutunu
yaşamaktadır. Dolayısıyla, Allah’a secde etmeden O’nu tesbih etmek tam anlamıyla
gerçekleşmiş olmayacağı gibi, her türlü hâlleriyle Allah’ı tesbih etmeyenlerin de sadece
secde etmeleri beklenen faydayı temin etmeyecektir.
Allah’ı tesbih etmek, O’nun, hiçbir eksik sıfat taşımadığının; her şeye gücü yeten,
yoktan var eden, hiçbir varlığa benzemeyen, eşi ve benzeri olmayan bir ilah olduğunun
kabulü ve ikrarıdır. “Göklerde ve yeryüzünde bulunan kimselerle, sıra sıra (kanat
çırparak uçan) kuşların Allah’ı tesbih ettiğini görmez misin? Her biri duasını ve tesbihini
kesin olarak bilmektedir...” (Nûr, 24/41) Öyle ise her zaman yüce Yaratıcıyı anmalı, sürekli
şükretmeli, O’na sayısız ve sınırsız övgüde bulunmalıyız.

1 yorum:

Ezelle dedi ki...

Canım bana mail atarsan yorumumumla ilgili ayrıntılı konuşabiliriz.fatosogetler@gmail.com